سوره ی تماشا

به تماشا سوگند و به آغاز کلام

» انکار من دشوار نیست... :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩٦
» نشانه هاى خریت :: جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩٦
» حس مخلوط :: پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٥
» اما این فقط یه خوابه...! :: سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٥
» یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٥ :: یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٥
» چهارشنبه ٢٣ تیر ٩۵ حدود ساعت ١۵:١۵ :: پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٥
» دوشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٥ :: دوشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٥
» سپه سالار کیه؟!! :: جمعه ٧ اسفند ۱۳٩٤
» دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٤ :: دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٤
» پنجشنبه ۳ دی ۱۳٩٤ :: پنجشنبه ۳ دی ۱۳٩٤
» سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳٩٤ :: سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳٩٤
» شام غریبان :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳٩٤
» دلم عجیب گرفته :: جمعه ٢٠ شهریور ۱۳٩٤
» ... :: جمعه ٢ امرداد ۱۳٩٤
» دنیا بدون من... :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٤
» روز خبر :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٤
» خواب دیدم. خواب آتشفشان... :: جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» تا اطلاع ثانوی لال می شوم... :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳٩٤
» من امروز مردم، تموم شدم. همیشه و خیلی زیاد دوستت دارم. مواظب خودت باش عشق من... :: سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳
» چقدر دلم میخواست من جای اون بودم و اون عکس مال ما بود... :: یکشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۳
» دلم میخواست جای خودم می بودم، بی التماس و منت و خواهش... :: دوشنبه ۳ آذر ۱۳٩۳
» هیچ چیزی سخت تر از این نیس که آدم خودشو بی تفاوت نشون بده!... :: یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۳
» ... :: پنجشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۳
» یک شب عالی متفاوت :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
» بهترین روز عمرمون :: پنجشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۳
» طعم یه پیتزای آبدار توی سیسیل ایتالیا :: دوشنبه ٢ تیر ۱۳٩۳
» ترانه های من :: سه‌شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۳
» چقدر؟! :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» یک روز فراموش نشدنی :: چهارشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۳
» تا بماند... :: شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢
» داشته های شتری! :: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٢
» انتظار بیهوده... :: جمعه ٢٧ دی ۱۳٩٢
» این آخرین مهره از آخرین پاییز! :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» درد دارم! :: جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢
» وصلی اما فقط به یک دانه! :: جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱
» دوست جونم برام یه شعر گفته و من حسابی خوشحالم... :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
» فهم تلخ! :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
» کاش این روزا زودتر تموم شه... :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» حال من خوبه، اما... تو باور نکن! :: سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱
» لعنت به تو که با گوشی فقط همین عنوان واسه نوشتن فعاله! :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» من، مثل شهیدی مظلوم، با تاریخمان یکی شده ام... :: جمعه ۱٠ آذر ۱۳٩۱
» اینجا... کشتی نوح! :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» از فکر تا عمل :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» Jul 31 :: چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳٩۱
» طاقت بیار رفیق! :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
» یه جور قشنگی... :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱
» خیلی چیزا :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» بزرگ شدم! :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» منتظر زمستانم! :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» چیزهایی هست که نمی دانی :: پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠
» فعل معین ! :: شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٠
» دلم مچاله است! :: سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳٩٠
» یه حس خوب خوب :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠
» مکن ای صبح طلوع :: سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠
» باکره بمان! :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠
» مسیر گریه :: دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٠
» همزاد عاشقان جهان :: جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠
» بهای وهم :: پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٠
» هم درد :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» ID :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
» تق وا :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠
» چند رنگ؟! :: یکشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٠
» تقطیر بخار دل؟! :: جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠
» جـیــــش :: پنجشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٠
» ورطه :: پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠
» جوراب هایم بوی تو را می دهند! :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
» وجب بگیر :: جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» nasty game :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» زادروزم :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» تولدی صمیمی :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
» بهت :: چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
» بترس و بخند! :: دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠
» 7 :: پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩
» خار خالص! :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
» دروغ خوب! :: سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩
» پست فطرتم اگه... :: جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩
» اوهوم.. :: جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩
» ریشه ی رویا :: دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩
» قضاوت سلیقه ای؟! سلیقه ی قضاوتی؟! :: شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩
» خاطره ام باش! :: چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٩
» جایی که هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدن است :: شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩
» کتاب مقدس من عشق است :: چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٩
» پیام نگار :: شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩
» تضاد و تناقض ! :: چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٩
» بها؟! :: پنجشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٩
» تراژدی ناکام :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» مهر مادری :: شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
» مثال نقض :: چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩
» ناخودآگاه من تویی... :: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
» رضایت نده :: پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩
» مدرسه کالو :: پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩
» بگذار... :: جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩
» جوجه رنگی :: جمعه ٢٦ شهریور ۱۳۸٩
» آفتاب شمال :: سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٩
» هه...! :: جمعه ۱٩ شهریور ۱۳۸٩
» عنوانش منم!! :: سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩
» ابوتراب :: سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩
» ... ترس :: شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٩
» همه اقوام من :: دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٩
» دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٩
» واقعا خسته نباشیم! :: شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٩
» عنوان ندارد...! :: پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩
» داغی، نمی فهمی! :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
» یه لبخند کوچولو :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» اونور شیشه های آینه ای :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
» وبلاگمو میخوام... برای همیشه! :: یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩
» بکارت!؟ :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩
» کِرم :: شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩
» گِل اضافه ! :: دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩
» عمری رفاقت :: جمعه ۱۸ تیر ۱۳۸٩
» nightmare :: دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩
» مقیاس حیا...! :: جمعه ٤ تیر ۱۳۸٩
» دلتنگی...سفرنامه :: شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٩
» خوابم میاد :: چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩
» +18 :: چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩
» خداجون... :: یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٩
» میدونیم ... نمیدونیم :: سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٩
» تهوع از هزار چرخ :: جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تاکسی :: پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ترک خورده :: پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» source of panic :: جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» واگویه :: دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩
» smsblog :: چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٩
» وقت رفتن :: سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩
» دعا... ساده... مهم... :: یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩
» جشن شکوفه های سوره ی تماشا :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸
» حرفهایی :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸
» وقتی که دیگه دیره... :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
» مال من نیست! :: دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸
» ترس نبودنت...گل مریم :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸
» سکوت نبودن :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
» مرگ ... ترس :: چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸
» راه چنگ و دندانی :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸
» دکتر قالیباف :: پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸
» سفرنامه 2 :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸
» شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸ :: شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
» وجود ! :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸
» تو و من :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸
» رمز، شماره ایرانسلت بدون پیش شماره :: پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸
» سی نما :: یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۸
» ادب پر :: چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸
» ... :: چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸
» خیال :: چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸
» فرآیند هر ترم ! :: سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸
» مهندس... :: دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۸
» السلام علیک یا اباعبدالله :: شنبه ٥ دی ۱۳۸۸
» علیت :: یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۸
» بالاخره به الزهرا هم رسید :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸
» مسابقه نوع دوستی :: شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۸
» چرا؟؟؟ :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۸
» توضیح برای پست قبل :: سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۸
» نامه به دوست :: یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸
» بیرون از گود :: جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸
» نعمت مهمی که گاهی فراموش می شود :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸
» نی نی ناز :: شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸
» توهم :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۸
» وقتی خدا باهات شوخی میکنه :: چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸
» آخه هر چیزی یه اصولی داره :: یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۸
» الهی :: شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸
» تمام نمی شود انگار :: جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸
» ! :: جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۸
» نمی شه انگار :: سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸
» بالا میاورمت :: شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸
» از یه دفتر شروع شد :: جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸
» چقدر؟ :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۸
» شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۸ :: شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۸
» سفرنامه 1 :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸
» تکلیف خاموش :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸
» یادم نمیاد... :: دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۸
» باید رو نه... :: پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸۸
» من!؟ :: سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸
» سلام :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸
» لبیک :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸
» کوتاهترین رمان ترسناک جهان :: سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸
» عید مبارک :: دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸
» اصل ثابت تغییر :: پنجشنبه ٤ تیر ۱۳۸۸
» انتخابات صحرایی :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸
» تاسف خوردم :: سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸
» شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸ :: شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸
» تشکر :: شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۸
» صداقت :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» پ.ن. :: جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بابابزرگ :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سورپرایز * :: چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» همون بچه پازل لاست تولد :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» جمعه 28 فروردین 88 :: جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۸
» دل انگیز ترین استدلال :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
» شب نوشته :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸
» بهار :: یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۸
» چه کار سختی...! :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧
» دیگران :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧
» راهیان نور :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٧
» ؟ :: یکشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٧
» من، بودن، شقشقیه :: جمعه ٢ اسفند ۱۳۸٧
» هنوز :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» انگیزه :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٧
» قصه ی عشق :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧
» برو خدا رو شکر کن :: یکشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٧
» اون یکی تو :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
» زنگ ها برای که به صدا درمی آیند؟ :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٧
» ما اگر بودیم...؟؟ :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧
» این روزها :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
» برف بازی :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧
» دیگه نیستی :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧
» تو :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧
» نیاز :: جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧
» امنیت :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧
» به روایت تصویر!! :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
» عاقبت شهروند سالم !! :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٧
» بدون شرح :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳۸٧
» چی از کی؟ :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧
» آرزوهای بارونکی... :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧
» غیر فعال است :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
» که چی؟؟ هان !! :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧
» چیزی شبیه حسادت :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٧
» من تو را... :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٧
» از این ور: چهل کلاغ یک کلاغ :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۸٧
» از همه جای این به اصطلاح زندگی :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» تکرار یا تکراری؟ :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» دمت گرم!! :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
» یه حس دوست داشتنی :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» لذت بد بودن شاید... :: جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» تولدم... :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» بهترین بهترین من ! :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٧
» فقط 87 کلمه :: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٧
» سوره ی تماشا چند سالش شده؟؟ :: یکشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٦
» خدایا من ازت طلبکارم... :: شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦
» از فال تا غرور... :: دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٦
» دستها... :: دوشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٦
» چه سوگوار گریستم :: شنبه ٤ اسفند ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٦
» از همه جا :: پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٦
» ...؟! :: جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦
» جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦ :: جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦
» کی دوست داره اينجوری امتحان بده؟!! :: چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٦
» من کنتم مولاه فهذا علی مولاه :: جمعه ٧ دی ۱۳۸٦
» جوان ناکام :: پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦
» KOMA :: پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦
» لطفا آقایون از خودشون دفاع نکنند. ممنون :: سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٦
» به همین سادگی... :: جمعه ٢ آذر ۱۳۸٦
» زخم هایی که نشمرده ایم :: سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦
» ... :: یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦
» " روز ناگزیر " :: پنجشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۸٦
» هویجوري :: شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٦
» شاخه های بی آواز :: چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٦
» یار دبستانی من... :: جمعه ۳٠ شهریور ۱۳۸٦
» اعصاب برای آدم نمی ذارن :: شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٦
» ...! :: چهارشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٦
» پرشين بلاگ يا بلاگفا؟؟ :: سه‌شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٦
» « روز سوم » به ياد موندنی :: یکشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٦
» کلی حرف... :: چهارشنبه ٦ تیر ۱۳۸٦
» ... :: سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» سالی که نکوست، از بهارش پیداست. :: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٦
» راست میگن که ... :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٥
» برای زلزله بم 5 / دی / 82 :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٥
» شاید بدون شرح :: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٥
» يک روز خوش :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٥
» روی صورتم داره خاطره چکه می کنه... :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٥
» چه سوگوار گریستم :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳۸٥
» ... :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٥
» دلتنگی های شبانه :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳۸٥
» دوشنبه ۳ مهر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۸٥
» ... :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٥
» قدوم آسمانيت بر زمين خاکی مبارک :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٥
» اين کتاب رو همين امروز تموم کردم... :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳۸٥
» جمعه ۳ شهریور ۱۳۸٥ :: جمعه ۳ شهریور ۱۳۸٥
» Eydeton mobarak :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٥
» چرا ای خالق آسمون نمی رسی به فریادمون؟!! :: شنبه ٧ امرداد ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٥
» یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٥
» تضاد يا تناقض؟!! :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٥
» وقتی که کاری نمی تونی بکنی... :: شنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٥
» ... :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٥
» Payame smsi :: دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٥
» تولدم... :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳۸٥
» تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما :: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٤
» به یاد شارون :: شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳۸٤
» جمعه ۱۸ آذر ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۸ آذر ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٤
» جمعه ۸ مهر ۱۳۸٤ :: جمعه ۸ مهر ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٤
» مردها مثل چی هستند؟ :: جمعه ۱۸ شهریور ۱۳۸٤
» مردی از جايی ديگر :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» پدر... :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٤
» شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٤ :: شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٤
» جمعه ٢٤ تیر ۱۳۸٤ :: جمعه ٢٤ تیر ۱۳۸٤
» جمعه ۱٠ تیر ۱۳۸٤ :: جمعه ۱٠ تیر ۱۳۸٤
» یکشنبه ٥ تیر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٤
» با يه خواب شروع شد... :: چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳۸٤
» شكوه رستن :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» از او آغاز كن :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
» ... :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٤
» کودک و خزان :: جمعه ۱٩ فروردین ۱۳۸٤
» هايکو واره های نوروزی :: سه‌شنبه ٢ فروردین ۱۳۸٤
» يک سال گذشت... :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۳
» چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۳
» جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۳ :: جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۳
» دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۳
» دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۳
» عادت :: شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۳
» شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۳ :: شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۳
» قوی زيبا :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۳
» هرچی سنگه واسه پای لنگه! :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۳
» الفت موج :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۳
» جمعه ٢٧ آذر ۱۳۸۳ :: جمعه ٢٧ آذر ۱۳۸۳
» پنجره :: جمعه ٢٧ آذر ۱۳۸۳
» من برای تو می نويسم چون می دانم می خوانی، می فهمی و می گويی اگر بخواهی... :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۳
» پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۳
» جمعه ٦ آذر ۱۳۸۳ :: جمعه ٦ آذر ۱۳۸۳
» کوتاهترين رمان ترسناک جهان :: جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۳
» پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۳
» تقسيم عادلانه :: یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۳
» دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۳
» دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۳
» جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۳ :: جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۳
» در اين بن بست :: جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۳
» چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۳
» چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۳
» جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۳ :: جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۳
» جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۳ :: جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۳
» شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۳ :: شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۳
» شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۳ :: شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۳
» عکس و نشان من :: شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۳
» چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۳
» يه حس بد... :: پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۳
» پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۳
» راهنمايی لطفا :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۳
» نخند وقتی می گم دوستت دارم... :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۳
» پرنده نمرده است هنوز... :: یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۳
» ... :: شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۳
» پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۳
» پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۳
» دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۳
» ای بابا!!! :: دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۳
» پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۳
» کمک! :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۳
» دلتنگی :: یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۳
» ويروس!!! :: یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۳
» دوست داشتی اينجوری بودی؟؟!! :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۳
» جمعه ٥ تیر ۱۳۸۳ :: جمعه ٥ تیر ۱۳۸۳
» جمعه ٥ تیر ۱۳۸۳ :: جمعه ٥ تیر ۱۳۸۳
» جمعه ٥ تیر ۱۳۸۳ :: جمعه ٥ تیر ۱۳۸۳
» شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۳ :: شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۳
» شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۳ :: شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۳
» Q.Q.bang bang :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۳
» محبت؟؟؟!!! :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۳
» پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۳
» مرثيه :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۳
» طرح :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۳
» بازم مرگ :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۳
» چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۳
» زلزله :: دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۳
» حالا... :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۳
» خاصيت عشق؟؟؟ :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۳
» ماهيت علم؟؟؟ :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۳
» بازم خرداد... :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۳
» پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۳
» معرفی :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
» معذرت :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
» Happy Birthday :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۳
» جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۳
» مرگ :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۳
» جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۳ :: جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۳
» خدايا با من حرف بزن :: جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۳
» جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۳ :: جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۳
» جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۳ :: جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۳
» جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۳ :: جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۳
» عيدی عيد :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٢
» چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٢
» چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٢
» چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٢
» چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٢
» چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٢
» سوره ی تماشا :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٢