مرگ

می خواستم ايمان بياورم

مرگ پايان کبوتر نيست مرگ در ذهن اقاقی جاری ست ....

يا اينکه

پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی است ....

که امروز يکی از پرنده های زندگی ام پرواز کرد....و من دوستش داشتم...

 

 

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
بارکد

اول بگم اول .. دوم .. تا زندگی هست ز اين پرنده ها هم هست که می پرند .. سوم شعرای فروغ خيلی زيباست ولی من دوسش ندارم .. نمودار آدم می آد پايين و ..... خر بيار و ببر بالا ...

7654321

تسليت ميگم

azade

نميدونم ... نه من کبوترم نه ميدونم مرگ چيه ولی اسمشو زياد شنيدم!!! راستی به جای تسليت؛ پروازشو تبريک بگو. رهايی بهترين چيزيه که تا حالا ازش شنيدم ....