خاصيت عشق؟؟؟

آدم اوايل مزاحم نيست اما کم کم مزاحم و حتی مانع هم می شه.

و خاصيت عشق اين است!!!

«روی ماه خداوند را ببوس»

/ 1 نظر / 3 بازدید
سر گارسن کافه تريا

اين حرف رو کاملا قبول دارم . ای کاش شما همه اين مطالب رو دذر يک متن می زديد تا من مجبور نشم برای تک تک آنها پيام بزارم