به پندار تو :

جهانم زيباست!

جامه ام ديباست!

ديده ام بيناست!

زبانم گوياست!

قفسم هم، طلاست!!!

بر اين ارزد، که دلم تنهاست؟؟؟

«رحيم معينی»

/ 1 نظر / 3 بازدید