زمانی که فکر می کنی لحظه وداع است،به شروعی ديگر می انديشی.

و زمانی که فکر می کنی لحظه رفتن است،به آمدنی ديگر می انديشی.

امروز اولين روز از بقيه زندگی توست.

  ~ و من به تو تبريک ميگم. اما حالا که اون نيست چه کسی به من تبريک ميگه؟؟~

/ 2 نظر / 3 بازدید
سر گارسن کافه تريا

ولی هميشه همه رفتنا با آمدن همراه نيست و همه وداع ها با سلام. من مطمئنم که او هم به تو تبريک می گويد / حق يارت