ای بابا!!!

شماها مثل اينکه کار دیگه نداريد به جز اينکه بياييد و منو ضايع کنيد.

ديگه نمی دونم از دست شماها چه کار کنم. عوض تشکرتون که اين همه مطلبای

قشنگ براتون می نويسم هی بياييد و منو ضايع کنيد به خصوص آزاده و سر گارسن کافه

تريا ولی من از شماها ...

/ 0 نظر / 3 بازدید