کليدها به همان راحتی که در را باز می کنند قفل هم می کنند.

«روی ماه خداوند را ببوس»

/ 2 نظر / 3 بازدید
سر گارسن کافه تريا

بعضی اوقات هم کليد تو قفل می شکنه !!!! اون وقت شا کليده که مشکل گشاست . پس بايد دنبال شاکليد بود

linda

اگه کليد توی قفل بشکنه که ديگه نمی شه شاکليد رو تو قفل کرد.