روز خبر

کاش مى شد همه چیو گفت و خیالت راحت مى شد. اینجوری حداقل مى فهمیدى که آخرش چى میشه و از نگرانی درمیاى. کاش فردا همه چی جور شه...

/ 0 نظر / 18 بازدید