دلو خود را با ديگر دلوها افکندم و گفتم: شايد به آب برسم

دلو خود را با ديگر دلوها بالا کشيدم ليک جز آرزوهايم چيزی ديگر نيافتم.

«جبران خليل جبران»

/ 1 نظر / 2 بازدید
سر گارسن کافه تريا

این همه مطلب در یک روز! کارتون درسته ها . ببخشید فقط در این آخری نظر دادم . موفق باشی