عيدی عيد

من اگر سوی تو بر می گردم دست من خالی نيست

کاروان های محبت با خويش ارمغان آوردم.

                                                                   «حميد مصدق»

اميدو ارم شما هم در ايام نوروز برای دوستان خود مهربانی و محبت به ارمغان ببريد.

/ 1 نظر / 5 بازدید