زبون نریز

بعضى وقتا یه پیشنهاد درست و به جایى به کسى میدى اما همون موقع هم از فکر انجام اون توسط طرف مقابل حالت بد میشه و از تصور اون صحنه اذیت میشى...

/ 0 نظر / 41 بازدید