دلم مچاله است!

پدرسگ کپی برابر اصل اون داداشه حرومزادشه!

مریضی که هیچی تو حتا اگه بمیری هم برام مهم نیس

کجا بودی اون روزایی که من از این بیمارستان به اون بیمارستان

از این راهرو به اون راهرو می رفتم

کجا بودی اون روزایی که من پشت در حموم میخوابیدم

از ترس بالا آوردن و جون نداشتن تا دستشویی رفتن

بعضی حرفا مث تف سربالاست

هرچند که بیخ گلوت مونده و داره خفه ات می کنه اما نمیشه گفت

فراموشی هم یه نعمت خیلی بزرگیه

اگه قرار بود همه ی اینا توی ذهن آدم باشه همیشه

من یکی تا حالا خل شده بودم

و خیلی چیزای دیگه...

      

   

          

/ 0 نظر / 16 بازدید