او کر است

او لال است

نه هيچکدام !!

فقط کلمات زندانی اند

او می داند که می تواند

زنجيرها را آزاد کنيد

بگذاريد حرفهايش بر زبان جاری شود

و صورتش را از خط شکسته ها نجات دهيد.

«...»

/ 2 نظر / 3 بازدید
سياوش(غروب آسمان)

سلام عزيزم بی معرفت اپ می کنی خبر بده راستی هورا اول شدم عالی نوشتی زيبا بود موفق باشی