معرفی

يک کتاب و چند تا بلاگ بهتون معرفی ميکنم که عالی اند:

کتاب: روی ماه خداوند را ببوس          نويسنده:مصطفی مستور

بلاگ: حرفهای ماهنوز نا تمام...

يکی ديگه:زروان الهه ی زمان بی پايان       

اون يکی:پشت ديوار آرزو...

 

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
بارکد

:)...با هيچ کدوم آشنا نيستم .. برم ببينم کی به کيه!:)...کتاب بايد جالب باشه :..

سر گارسن کافه تريا

من يک دو ساعتی با اين نويسنده صحبت کردم انسان شريفی هستند . ممنون از معرفيتون