راهنمايی لطفا

چه طوری لينک بگذارم؟

چه طوری عکس بگذارم؟

/ 2 نظر / 3 بازدید
siavash

سلام عزيزم نمی دونم کار کردن با فراند پيچ و بلدی يا راستی اگه دوست داری ادم کن بعد اف بذار بهت بگم ..... اول يادم رفت بگم

siavash

راستی اپ کردم حتما بيا شايد يه خداحافظی باشه دعا کن بتونم