فراموش کردم که برذهنم بنگارم تا هرگز فراموش نکنم که هر برگی روزی می پوسد

و آنکه می پوسد هميشه زودتر از آنکه می پوساند،می پوسد!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید