تو ای خاموش و ساکت! آيا روزگار دهان تو را نگشود، تا به سخنانت گوش فرا دهد؟

«جبران خليل جبران»

/ 0 نظر / 3 بازدید