فرکانستو نمیخوام!

میگن هر موجودی یه فرکانسی از صدا رو میشنوه

من به بعضی از صداها حساسیت دارم

من صدای بعضیا رو دوست ندارم

من دلم نمیخواد بعضی صداها رو بشنوم

من نمیخوام از یه فرکانسی بالاتر صدایی بشنوم

هیچ صدایی

مخصوصا صدای تو رو ...

  

  

/ 1 نظر / 19 بازدید
smbmsh

فیلم ماهواره رو دیدی؟؟ اسم فیلمش ماهواره س ببینش