سلام

بازم اومدم

معذرت می خوام که چند وقت ننوشتم آخه دوباره کامپيوتر مشکل پيدا کرده بود.

----------------------------------------------------------------------------------------

تو به من خنديدی

و نمی دانستی

من به چه دلهره از باغچه همسايه

سيب را دزديدم

 

باغبان از پی من تند دويد

سيب را دست تو ديد

غضب آلوده به من کرد نگاه

سيب دندان زده از دست تو افتاد به خاک

و تو رفتی و هنوز،

سالها هست که در گوش من آرام،

                                               آرام

خش خش گام تو تکرار کنان،

می دهد آزارم

 

و من انديشه کنان

غرق اين پندارم

که چرا،

               خانه کوچک ما

                                            سيب نداشت.

«حميد مصدق- آبی، خاکستری، سياه»

/ 1 نظر / 3 بازدید
سياوش (غروب آسمان)

سلام خوبی مرسی که هميشه بهم سر می زنی . . . از لينکت هم ممنون در اولين فرصت از خجالتت در ميام . . . قشنگ بود ولی . . . هيچی