پرنده پنج خصلت داشت:

نخستين اوج در پرواز

سپس پرواز بی همراز

سه ديگر به منقارش هدف گيرد فراز آسمان ها را

چهارم رنگ بی رنگی

و در پايان نوايش همچنان نجوا.

«لئو بوسکاليا»

/ 0 نظر / 3 بازدید