درد دارم!

حرفی که توی دلت بمونه و هیچ وقت نتونی بزنیش

حرف نیست

درده!

     

میگه که دوست داره تو همون سطحی باهاش رفتار کنن که خوش با بقیه رفتار می کنه

میگه که همیشه به بقیه احترام گذاشته، به آزادی شون، به عقایدشون، به حرفاشون

اما بقیه با اون اینجوری نبودن

خیلی قشنگ و منطقی حرف میزنه

یه جوری که همون لحظه باورت میشه که آره داره راست میگه ها

اما وقتی بعدا به حرفاش فکر میکنی می بینی که اون فقط خوب حرف میزنه!

دلت میخواد بری و بهش بگی من به بقیه کار ندارم اما خدا وکیلی با من توی همون سطحی رفتار کردی که من با تو؟؟!

دلت میخواد بری و بهش بگی من چند بار به تو دروغ گفتم؟ چند بار تو رو پیچوندم؟ که تو این همه و این قدر راحت دروغ گفتی و پیچوندی و سرکارم گذاشتی؟

دلت میخواد بری و یه عالمه حرف نامهربونی و واقعی رو بهش بزنی

حرفایی که خیلی وقته توی دلته و اما نمی تونی بگی

حرفایی که دیگه حرف نیست، درده

و من این روزها چقدر درد دارم!

         

             

/ 3 نظر / 19 بازدید
آدم نما

خود كرده را تدبير نيست

smbmsh

سلام چه عجب یادی از ما کردی

smbmsh

سلام وقت بخیر