...

چه خوابى بود خوب شد خواب بود من از دیدنش ذوق نکردم! نکنه این توى اینده پیش بیاد...!! خدایا خودت کمک کن

/ 0 نظر / 29 بازدید