مقیاس دلتنگی

شبایی که میشد بیای حرف بزنیم و تو نمیومدی

نمیگفتی که نمیای و من چند ساعت منتظر می موندم و بعد میخوابیدم.

حالا شده شبایی که من نمیتونم بیام اما تو میدونی که من نمیام پس یعنی منتظرم هم نیستی

اما همش با خودم فکر میکنم تو هم مث اون شبای من چشم انتظاری؟ دلت تنگ میشه؟ با خوابالودگیت میجنگی واسه بیشتر منتظر بودن یا نه؟

پ.ن. مقیاس دلتنگی، نگاه کردن موبایل بر ثانیه است...

     

          

/ 0 نظر / 12 بازدید