هیچکس تنها نیست؟؟!!

با این کیفیت آنتن دهى، بعضى وقتا که دارى یه چیزى تعریف میکنى، یه چیز مهم. بعد طرفت نمیشنوه و وقت دوباره گفتنش هم نیس و خدافظى میکنید! این حرف نصفه کاره، نیمه گفته، نیمه خورده خیلی تلخه، دلم آدم یه جورى میشه...

/ 0 نظر / 18 بازدید