ناگهان چقدر زود، دیر می شود...

روز – خارجی

یک زن، سرگردان...

    

وقتی یه کاری رو شروع میکنیم همیشه بهترین نتیجه رو واسش در نظر می گیریم

بهترین رشته تحصیلی

بهترین شغل

بهترین ازدواج

بهترین سفر

خیلی از این بهترین ها داریم که واسش اولین قدم رو برمی داریم

قسمت بد قضیه اونجاست که واقعیت با اون بهترین ما جور در نمباد!

یه روزی که وقتی به اولین قدمت فکر می کنی می بینی چه اشتباهی کردی که اصلا شروع کردی!

میرسه روزی که دیگه پشیمونی سودی نداره

روزی که میگی چی فکر میکردم چی شد

روزی که میگی خودکرده را تدبیر نیست

روزی که دیگه کار از کار گذشته

...

  

       

/ 1 نظر / 18 بازدید