ويروس!!!

به سلام !!!

ببين يه ۲۰ روز نبودم چه چيزا که ننوشتيد!!!!!!!!

هان چيه؟ جلوی خودم روتون نميشه که بگيد!!!!!!! آخه نه اينکه همتون خجالتی

هستين!!!

ويروس!!!

نمی دونم چی شده که حالا ميتونم که وصل شوم چون من هيچ کاريش نکردم، قبلا

تا وصل می شدم يهeroor ميداد که کامپيوتر بعد از ۵۰ ثانيهrestart ميشه اما حالا 

ديگه نمی ده. اينم امروز شانسی فهميدم. 

کمک!!!

اگه شما می دونيد که چی شده و چيکار بايد بکنم لطفا بگید ممنون ميشم.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
AM1R

کی پشتت حرف زده؟؟!! عجب!