/ 4 نظر / 18 بازدید
Mahdieh

من هستم ..همیشه به یادت ...اما شاید اونی که باید باشه؛ نیستم . همیشه در یادمی و همیشه به یادتم ...نازنین تنها حسرت من دوری و غربت است ...................