آرزو سرابی است که اگر ناپديد شود همه از تشنگی خواهند مرد.

«اسکادوايلد»                                          

/ 0 نظر / 3 بازدید