01:02

با اینکه میدونم نمیای، اما نمیدونم چرا باز تا دیر وقت منتظرت می مونم. انگار که دیگه بین عقل و احساسم هیچ ارتباطی وجود نداره! برای من منطقی اینجور رفتارها و فکرها خیلی عجیبیه خیلی... فقط امیدوارم واقعی و تنها ترین دلیلت خستگی باشه!

/ 0 نظر / 17 بازدید