هیچ شیرینی نمی تواند...

یکی می گفت:

افسانه ها را رها کن

دوری و دوستی کدام است؟!

تو اگر نباشی

شیرین دیگری جایت را می گیرد

به همین سادگی!

  

اما من میگم دروغ گفته

تو باور نکن!

تو نیستی، ولی شیرین های زیادی هستن

اما هیچ کدوم، هیچ وقت جای تو رو نگرفتن...

        

        

/ 1 نظر / 22 بازدید