چه بسياری از آدم ها که به دنبال خوشبختی می دوند، همچون

مرد فراموشکاری که به دنبال کلاهش...

در حالی که از ياد برده است کلاه روی سرش قرار دارد.

«آبی کوچک آرامش»

/ 1 نظر / 3 بازدید
بارکد

اوووووووووووووه....چندتا؟؟؟:))..اينقدر ننوشتيد بعد يه دفعه ترکوندين(چشمک) ... می رم همه رو می خونم بعد می آم .. شما هم که ............ (‌ :دی‌ )