خدایا به تو سپردیم

اینقدر عزیزى که ناراحتیت زمان و مکان رو از آدم مى گیره. خوب باش کوچولوى عزیز من. خدایا مگه نمیگن فرشته هات مواظب فرشته هاى ما هستن؟! پس خدایا خودت مواظبش باش و از بلاها حفظش کن. ممنونم

/ 0 نظر / 28 بازدید