شما به هزار گونه خوبيد، اما آنگاه که خوب نيستيد، بد نيستيد،

تنها تنبل و تن آسانيد.

«جبران خليل جبران-پيامبر و ديوانه»

/ 2 نظر / 3 بازدید
سياوش

سلام يکم درشت تر بنويس بتونيم بخونيم به منم سر بزن

سرگارسن كافه تريا

من کجا کار فرهنگی ميکنم من الان يک سال و دو ماهه اصلا رنگ فرهنگ رو نديدم من فقط حرفش رو می زنم اونم نزنم؟ باشه. آخه زشت از بی فرهنگی بحرفم