شب ظلمت و بيابان به کجا توان رسيدن

مگر آنکه شمع رويت به رهم چراغ دارد                                         

/ 0 نظر / 3 بازدید